مبایعه نامه

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.
بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.
در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.
این اصطلاح به صورت بیع نامه نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با مبایعه نامه ندارد.
 

قولنامه

گاهی افراد قصد خريد يا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نيست، مثلا خريدار پول کافی ندارد و يا فروشنده بايد نسبت به مفاصا (تصفيه) حساب های شهرداری و دارایی و غيره اقدام نمايد در اين حالت طرفين، قراردادی عادى تنظيم مى نمايند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور يابند و با شرايط تعيين شده در قرارداد معامله را واقع سازند.
به اين قرارداد تنظيم شده قولنامه می گويند.
 

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

برخى قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند يعنی قول مکتوب و بر اين مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمى توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف ديگر مبايعه نامه را با استفاده از تعبيری که واژه بيع (خريد و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خريد و فروش می دانند و بر اين اساس معتقدند که الزام متعهد مبايعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد.
بايد توجه داشت آنچه را که در زبان حقوقی مبايعه نامه می گويند همان چيزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر اين اساس که لفظ قولنامه و مبايعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.
 
ضمانت اجرای قولنامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود.
بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.
 
نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :

علیرضا شیشه گر وکیل پایه یکم دادگستری و دانشپژوه دوره دکترا حقوق خصوصی با بیش از ده سال سابقه وکالت و صدها پرونده موفق با بهره گیری از تجربیات علمی و عملی و مباحث آکادمیک در جهت احقاق حقوق شما

توانمندی ها

  • وکالت امور کیفری
  • وکالت امور حقوقی
  • وکالت دعاوی حقوقی
  • ارائه مشاوره
طراحی و تولید وب سایت های پویا - نشان تیم اصفهان